Kontakt

KVANT spol. s r.o.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská Dolina
842 48
Bratislava

IČO: 31398294
DIČ: 2020330565
IČ DPH: SK2020330565

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I oddiel Sro , vl. č. 9220/B.